La Dècima
de Irene Alerm
Dibuixos de Bàrbara Rof

Col·lecció Biografies Imaginades, 1
Edicions Gnurf